De påmeldte patruljene får en mail med oppgaver og 90 minutter på å løse dem. Svarene finner man ved å bruke oppslagsverk (på data eller i bøker) eller ved å ringe. 

I år var konkurransen på onsdag 8. februar, altså ikke på vår speiderdag, men tre stk fra Grizzlybjørnene melde seg på og en møtte opp og jobbet så godt at vi vant hele konkurransen!

Det deltok 10 patruljer fra 8 grupper og full resultatliste ser du på kretsens nettside: oslokrets.no

Fotoalbum