Som alltid var det en fin gudstjeneste der speiderne deltok i prosesjon, med lystenning, tekstleseing og selve opptakelsen. Du kan se bilder i fotoalbumet, de er tatt av Anne Marit, Roger og div. foreldre.

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i Lovisenberg menighetshus.