Men vi ryddet, selv om det faktisk var ganske ryddig allerede. Også fikk vi tid til å studere dyrelivet.

Se bilder