Vi lære istid og avsetninger og ulike bergarter og fant endel av dem, samtidig ble det tid til å studere skjell og se på fugler.

Bilder