Det var så masseråttent og vått løv der fra i fjor, så det var faktisk vanskelig å få fyr på grilkullene, men det trengs jo ikke så mye varme for å varme en mashmellow.'

Bilder