• Vi farget kokte egg med krem og kontitorfarge
  • dekorerte pappegg
  • laget filt høner
  • pappkyllinger/ kort

Bildene viser noe av det som ble produsert.