Vi speidere deltok med å lese tekst, dele ut nattverd og samle inn kollekt, også var det dans som vi øvde på på torsdag. Det var også mye fin musikk med Carla som solist. Og til slutt var det Pinjata med sjokolade og såpebobler og kirkekaffe.

De som ville (og det var mamge som ville) kunne bli med på omvisning i tårnet og også få se på kirkeklokkene.

Se bilder i fotoalbumet