Men i år stoppet vi ved klosterruinene og grillet på deres solside, der var det foruten grilling, fri lek og utdeling av merker og oppmøtepremier.

Bilder finnes i fotoalbumet