Desverre var det ikke så mange speidere som kom, men vi deltok med tekstlesing og som nattverdutdeler. Minigodspell sang og til slutt var det pinjata og kirkekaffe.

Se bilder på vår Flikr. konto