VI hadde mange oppgaver i gudstjenesta, startet med å dele ut program, prosesjon, tenning av adventslys og tekstlesing, vi samlet også inn kollekten. Også hadde vi selvfølgelig opptakelse, i år var det 3 oppdagere, 3 stifinnere og 7 vandrere som avga sitt løfte.

Etter gudstjenesten gikk vi i fakkeltog til Markus menighetshus, der Martin tente juletreet og Kari og Else Marie vartet opp med kaker, kaffe og gløgg.

Bilder