Merket krever mer enn ett møte og vil bli ferdig på menighetsturen til Filtvet i juni. Men i dag lærte vi mer om hva diakoni er, og til det fikk vi hjelp av menighetsdiakon Virve Tynnemark.

Og vi lærte bl.a dette: "Diakoni er et begrep som brukes innen den kristne kirken om dens arbeid med nestekjærlighet som perspektiv. Det er definert som «Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet»".

Samtidig som vandrerne jobbet med dette merket, lærte oppdagere og stifinnere å kaste med livline.