Under gudstjenesten var speiderne med på å dele ut program, prosesjon, samle kollekt (som gikk til Globalaksjonen), leste tekst og delte ut nattverd.

Etterpå var det kirkekaffe i kirka og som vi har tradisjon for solgte vi lodd til inntekt for Globalaksjonen under kaffen. Premiene var frukten og grønnsakerne som var blitt brukt til å dekorere alteret under gudstjenesten. Vi fikk inn kr. 1030,- som nå er sendt til aksjonen for å brukes på Sri Lanka.

Det ble også tid for en tur opp i kirketårnet for de som ønsket det. Der er det høyt med gor utsikt over sentrum. Man ser bl.a. ned på Høyblokka.

Les mer om Globalaksjonen

Her finner du bilder