Siden tirsdag ikke er vår vanlige speiderdag var det bare 5 stifinnere og vandrere som kunne delta, så patruljen er satt sammen av Stjerneulv, SpaceKids og -.

Gratulerer jenter!

Flikr.com

Se fullstendig resultatliste på kretsens nettside www.oslokrets.no