Roverene var på Jamboreesamling, så i år ble det vandrerbowling, på Solli bowling. Der møttes vi til vanlig tid og spilte et par runder og de fleste fikk OK resultater.

Bilder her på Flikr.