Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i menighetshuset, der ble kakene vi bakte påtorsdag spist, og der hadde vi utlodding til inntekt for Globalaksjonen. Vi loddet ut den frukta og grønnsakene som ble brukt under gudstjenesten, men prestens fikk beholde hønene og biene sine. Vi fikk inn 1410,- kroner til Madagaskar KFUK og arbeidet på Ilula.

Se bilder fra gudstjenesta inkl høns, bier og barnekor + mer fra utloddingen i Flikr.com