Siden tirsdag ikke er vår speiderdag stilte vi med et mixlag av de stifinnerne og vandrerne som hadde mulighet for å møte, totalt 6 stk. Telefonkonkurransen er en konkurranse i å finne opplysninger via internett, telefoner, bøker osv. 

Og vi vet nå bl.a. hva som er sang 218 i speidersang, hvor det er Landsleir neste år, hvem som vant LPK i 2002 og fjorårets Haikeliga. 

Vi løste våre oppgaver på Lovisenberg Sykehus' kursrom.