Det var 8 barn som møttes på lørdag til agent helg. Her var man nede i kjellern og inspiserte klippen kirka er bygd på, og oppe i tårnene og inspiserte klokkene + alt i mellom. Man øvde på tårnagentsangen, lærte håndklokkespill og hørte på bibelhistorier. Også spiste man sammen.

Sove gjorde man hjemme også var man klare igjen på søndag kl. 10 til prosesjon og aktiv deltakelse i gudstjenesten, og avsluttet med kirkekaffe.

Flikr.com