3 fedre og 2 mødre møtte for å sy, mens speiderne lagde dekorasjonene og hjalp til med prøving og sying. Og de som hadde kapper fra før benyttet sjansen til å sy på merker.