Peffene lærte oss om elementene om hvordan vind, ild, jord og vann kan påvirke oss og vår klode. Dette gjorde vi vet å bygge opp en liten by i papphus og denne byen ble utsatt for orkan, jordskjelv, bybrann og storflom.