Det var ca 30 barn, speidere, minigodspell, søsken og venner som gikk Luciatog fra Schwensensgt. til gatekapellet, mens vi spanderte lusekatter på forbipasserende. Så gikk vi inn i kirken til konsert med minigodspell + spising av lucekatter med kaffe eller saft.

Helt til slutt var det utdeling av beste oppmøtepremier for speiderne.