Fra Oslo 32 var vi 4 oppdagere + 1 leder som tok T-banen til Stovner, der oppe møtte i 1 oppdager til + 1 PF fra Oslo 32 og ca 30 oppdagere og stifinnere fra resten av kretsen og 15-20 ledere og andre voksne.

Vi startet med at Anette fortalte en revs opplevelse den første julenatt. Så gikk vi i gang med juleverksted, vi lagde fugler, snømenn, julekurver og -kort og malte sponesker. Midt i verkstedet hadde vi en pause med saft og pølser.

Vi hadde en fin dag! Takk til arrangøren.