Siden konkuransen ikke var på vår vanlige speiderdag blir det vanskelig å samle alle. Men vi som var der gjorde vårt beste for å finne ut hvem som skrev kretsleirsangen, hva det koster å gå på skøyter på Valle Hovin, hva speiderskjorta koster og 35 andre svar. Men vi vet fortsatt ikke hvorfor Jostein ikke tar telefonen - for han tok ikke telefonen!

P1000332.JPG

Vi møttes på kursrommet på Anne Marits jobb. Det var flere og vanskeligere spørsmål i år enn i fjor.P1000331.JPG