Etter prosesjonen fra Menighetshuset til Gatekapellet var det konsert med Markus klokker der.

Også var vi inne i menighetshuset og varmet oss på kaffe og lusekatter.