Patruljene får tilsendt oppgaver og skal med hjelp av internett, telefon og oppslagsverk finne svarene. Patruljene kan få spørsmål som «Hva koster en liter melk på REMA?» og kan da velge selv om de vil søke på nettet, ringe noen som pleier å kjøpe matvarer, gjette, gå i butikken og sjekke selv, eller finne en annen kreativ løsning.

Når: Onsdag 2. nov.