Åpent for alle!

http://oslo32.kmspeider.no/kalender/tarnagent-article12150-2060.html