For å knekke denne koden ser det ut til at vi må lære mye om kirken vår, finne ut hva tingene som står i kirken er og brukes til, lete høyt og lavt og samarbeide godt!

Jeg trenger alle agentene jeg kan få tak i til å hjelpe meg med å knekke denne koden. Vi skal vi nemlig ha fasteaksjonsgudstjeneste, og jeg vil vise alle de andre på gudstjenesten hva som skjuler seg i dette skrinet sammen med dere.

Har du lyst til å hjelpe meg med å knekke koden i Trefoldighetskirken og samtidig lære mye om kirken?

Har du lyst til å hjelpe meg med å knekke koden i Trefoldighetskirken og samtidig lære mye om kirken din?

P.S. har du noen venner som også fyller 8, 9 el 10 år i år, men ikke har fått brev? Inviter dem med. Vi trenger flere agenter til kodeknekking! Men husk at de å må melde seg på.

Parktisk info

Tårnagent er for alle 8,9 og 10 åringer så her vil man treffe barn som ikke er speidere.

Søndag 26. mars kl 16:00 skal vi løse koden i Trefoldighetskirken med gåter, rebuser og annet moro. Vi begynner med å spise pizza sammen og skal i løpet av ettermiddagen lære mye om og bli kjent med kirken, inventaret, litt symbolikk og hvordan vi bruker alt dette.

Vi holder på fram til gudstjenesten begynner kl 19:00.

Gudstjenesten er åpen for alle, så ta gjerne med familie og venner.
Det blir en skikkelig fin gudstjeneste! Vi er nemlig så heldige å ha Trefoldighet jentekor deltakende på gudstjenesten denne dagen.
På gudstjenesten skal vi ha fokus på fellesskap, rettferdighet og verden, fordi disse dagene er det Kirkens Nødhjelp sin Fasteaksjonsinnsamling!
Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe med noe godt for alle fra 0 til 100.

Vi trenger noen foresatte til å bistå litt som frivillige med servering, hjelpe til med utdeling av utstyr og om vi blir mange lede en gruppe med barn og bistå dem med å knekke koder, løse gåter osv.

Påmelding sendes innen tirsdag 21. mars til Anne Marit

I påmeldingen trenger vi navn på barn, navn på foresatt, telefonnr for henting om noe mot formodning skulle oppstå, om det er noen allergier eller andre hensyn vi må ta og om det er en foresatt eller annen voksen som kan hjelpe til.

Følg også arrangemenet på Facebook