Vi skal lage mat og spise sammen. Hva som står på menyen blir en overraskelse. Deretter blir det spill og sosialt samvær for å bli bedre kjent.

De som deltar på Bymanøveren kan dra direkte videre på Peff-treff (en leder vi følge dere). Hvis du ikke deltar på bymanøveren kan du møte direkte på Peff-treffet.

Påmelding:
Meld deg på innen 24. oktober til Anne Marit. Meld i fra hvis du har allergier eller dietter vi må ta hensyn til.