Det blir en tur for oppdager, stifinner og en for de eldre.