Oppgavene blir løst i patruljen og dere får brukt deres kreative, praktiske og teoretiske evner. I konkurransen er samarbeidet i patruljen viktig, og det kan være avgjørende for hvem som stikker av med seieren.

Patruljen bestå av vandrere (5.- 10 klasse) som sammen setter opp sin leir og løser oppgaver. Det vil være voksne tilstede men speiderne skal organisere seg selv.

NM skjer 9-11 juni