Leiren er for de som sommer -22 har gått ut 5. klasse og eldre.