Vi møter foran klatresenteret kl 18.00 og går sammen inn. Speidern betaler for klatringen, men jeg må vite hvor mange som blir med, så husk å meld deg på.