Høsttakkefesten begynner kl. 11.00 i Gamle Aker kirke, Akersbakken 30, umiddelbart etter gudstjenesten blir det kirkekaffe der vi speiderne lodder ut frukt og grønnsaker. Inntektene fra loddsalget går til Globalaksjonen som i år bruker pengene i Tanzania og Sri Lanka.

I Tanzania driver  Ilula KFUK tilbyr en rekke programmer rettet mot barn og unge, og driver flere speidergrupper. Ilula KFUK jobber også tett med Ilula Orphan Program (IOP). Gjennom speideren lærer unge jenter å alltid være beredt, stå opp for sine rettigheter og lærer viktige livsferdigheter, slik at de kan ta del i sitt samfunn og styre sin fremtid. Ilula KFUK og IOP har gjennom disse tilbudene utviklet seg til å bli avgjørende ressurser i lokalsamfunnet.

På Sri Lanka driver Pamunugama KFUM driver en skole for unge med nedsatte funksjonsevner. 90 % av ungdom som av ulike årsaker har behov for tilrettelagt undervisning på Sri Lanka har per i dag ikke et utdanningstilbud. Prosjektet på Sri Lanka er inspirert av Makalause speidere - et program for speidere med nedsatt funksjonsevne i Brønnøysund KFUK-KFUM-speidere. Prosjektet sørger for at alle elever lærer å lese og skrive, og at de får økte livsferdigheter til daglige gjøremål. I tillegg jobber Pamunugama KFUM målrettet med å integrere ungdommene i samfunnet, med speideraktiviteter som primær integreringsarena.