Høsttakkefesten starter kl 11.00, men vi møter senest 10.45 for å fordele hva vi skal bære inn i prosesjon etc. Hvis noen av speiderne vil lese tekst, samle inn kollekt o.l så kan dere melde dere.

Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe, med de kakene vi har bakt. Og her skal vi ha utloddning til inntekt for Globalaksjonen. Vi lodder ut de fruktene og grønnsakene som har vært brukt i gudstjenesten.

Globalaksjonen er KFUK-KFUM-bevegelsens årlige solidaritetsaksjon der barn, ungdom og voksne samler inn penger til KFUK- og KFUM-prosjekter i andre land som støtter unge menneskers kamp mot fattigdom. I år fokuserer Globalaksjonen på ungdoms rettigheter og medvirkning i Sør-Sudan, Tanzania og Palestina. Du kan lese mer her.

Vi tar kontanter og Vipps og vinnersjansene er gode.