Her vil vi bo en uke i telt, bygge leir med raier og tau, lage mat på bål og ha ei flott uke. Mottoet for leiren er Sammen om et bedre miljø, hvor målet er at deltagerne skal reise hjem med mer kunnskap om hvordan de kan sette et positivt miljøavtrykk. Fremtiden er nå!

Leiren er for 5 klasse og eldre.

Her er leiområdet Kragenäs

Vi kan søke Deltagerfondet om støtte for å delta på leiren.