Her vil vi bo en uke i telt, bygge leir med raier og tau, lage mat på bål og ha ei flott uke. Mottoet for leiren er Sammen om et bedre miljø, hvor målet er at deltagerne skal reise hjem med mer kunnskap om hvordan de kan sette et positivt miljøavtrykk. Fremtiden er nå!

Leiren er for 5 klasse og eldre.

Her er leiområdet Kragenäs

Pris:

  • Deltaker:                   2300,-
  • Familiemoderasjon:  2000,- for deltaker nr 2, 3 etc fra samme familie
  • 1 leder pr 10 speider går til lederpris 1300, andre ledere betaler deltakerpris

Økonomi skal ikke hindre deg i å delta på leir, vi kan søke Deltagerfondet om støtte for å delta på leiren.

Påmelding etter fristen 1.4. gjør at prisene stiger med 200,- pr person. Påmeldingen er bindende. Avmeldinger etter 1. april gir ikke rett til refusjon.

Påmeldingsfrist: 1. april på mail til Anne Marit. I mailen må det stå:

  • har deltager reiseforsikring,
  • har deltager betalt kontingenten,
  • har deltager noen form for allergener som må bli tatt hensyn til
  • kan deltager bli tatt bilde av samt bilder av speideren på arrangementet brukes i KFUK-KFUM-speidernes egne kanaler i sosiale medier, på våre nettsider kmspeider.no, eller i trykt materiell som eksempelvis våre medlemsblader. Dette gjelder både for gruppe, krets og forbund.