Det starter kl 11.00 og varer til 14.00, og du kan komme og gå som du vil i det tidsrommet. Alt er gratis.