For å få til dette er vi avhengig av mange frivillige eldre vandrere, rovere og ledere til å rigge og bemanne standen under messa. Vi skal ha ca 10 aktiviteter på standen som må bemannes: kanopadling (i stort basseng), spikking, båltenning, bruk av tennstål, lage insektshotell, hinderløype, naturkjennskap m.m.

Vi trenger mannskap til rigging onsdag og torsdag, og til å bemanne standen fredag til søndag. Det blir delt opp i 2-timers vakter. De som deltar på flere enn 2 vakter får en liten gave. St. Georgsgildene står for mat og forpleining.

Det er også mulighet for roverne til å overnatte i en egen camp utenfor Nova Spektrum. Det vil komme mer informasjon om denne.

Påmelding:
Påmelding via Google Forms: https://forms.gle/p8mm2DQBACWuD6z1A så fort som mulig, og senest innen 10. mars. For at vi skal få planlagt vakter på stand er det viktig at påmeldingene kommer inn i god tid.

Reisebeskrivelse:
Bil: På grunn av stor pågang anbefaler vi ikke å bruke bil. Det koster også en del penger å parkere.
Tog: Ta tog til Lillestrøm stasjon. Derfra ca 7-8 minutter å gå.
Buss: Flere busser går til Lillestrøm bussterminal. Derfra ca 8-10 minutter å gå.

Les om Camp Villmark