Kjære alle speidere og ledere,


Utviklingen av situasjonen rundt koronaviruset har hatt stor innvirkning på Norge og verden. Dette påvirker både verdenssamfunnet og oss mennesker i mellom. Folkehelseinstituttet regner med at epidemien fremdeles vil vare når Regionleiren skal arrangeres. Selv om ingen av oss kan si eksakt hvordan situasjonen kommer til å bli frem mot leiren, må vi gjøre valg ut i fra den informasjonen vi har nå.

Hovedkomiteen har derfor besluttet å avlyse regionleir 2020 - Grønn fremtid.

Speiderloven §7 sier at “En speider tar ansvar og viser vei”. Vi har alle et ansvar å bremse antall smittede av korona. En speiderleir full av barn og voksne med redusert mulighet for god hygiene, og hvor vi lever tett på hverandre vil ikke hjelpe med nedbremsingen. Speiderne kommer til å være i nærkontakt med hverandre, og det er ikke mulig å arrangere en leir uten dette. Evnen til å ta vare på de som eventuelt blir syke er også viktig, og dette kan by på utfordringer på en leir om helsepersonell fortsatt ikke får lov til å reise utenlands.

Utviklingen av korona forandrer seg for hver dag. Å utsette beslutningen om å avlyse leiren vil om kort tid føre til store økonomiske forpliktelser for kretsene. Det er stor usikkerhet om det vil være forsvarlig å arrangere leir til sommeren, og dette kan også få innvirkning på antall deltakere. Vi finner det derfor ikke forsvarlig å arrangere leir når vi ikke vet hvordan mai, juni eller juli vil se ut.

Hovedkomiteen har allerede jobbet mange timer med leiren og synes det er spesielt tungt å melde at leiren blir avlyst. En grønn fremtid skal uansett komme før eller siden. Fundamentet for en super speiderleir er lagt og det er gode muligheter for å ta opp stafettpinnen ved en senere anledning.

 

Vær beredt, og ta vare på hverandre fremover.

 

Litt tung, men stor speiderhilsen fra:
Hovedkomitéen for Regionleir 2020 - Grønn fremtid