• det blir små grupper med 4 barn og 1 leder (7-9 klasse jobber med patruljefører) og har en leder i nærheten.
  • vi vil holde søsken i samme gruppe.
  • hvis du ikke er frisk så blir du hjemme
  • planer kan bli fortløpende forandret etter corina rådgiving og neste møte blir planlagt fra uke til uke, så se bort fra semesterplan.
  • alle store fellesarrangementer er avlyst til over sommerferien
Fint om alle husker å gå på WC før møtet, da vi skal være ute hele møtet.
  • Vask hendene før du kommer og når du kommer hjem.
Til alle møter ta med
  • Sittepute
  • Ev. drikkeflaske

Og kle dere etter været.