Speiderkontingenten betales for ett kalenderår. Og fom 2016 har betalingstidspunktet vært februar/mars, men de som begynner på høsten må betale ca 1/2 kontingent for dette halvåret (det samme gjelder de som begynner like før sommerferien).

Siden 2016 har også kontingenten blitt inkrevd sentralt fra forbundet som har satt jobben ut til et firma, så dere vil få en e-post fra Unicornis information systems AS som inneholder kontingentkravet.

Kontingenten består av 3 deler, Forbunds-, krets- og gruppekontingent, derfor kan den totale summen variere fra gruppe til gruppe.

Kontingenten for Oslo 32 i 2017 blir på 660,-

 

https://oslo32.kmspeider.no/getfile.php/1340009-1474133099/Kretser%20og%20grupper/Oslo%2032/Filer_%20vedlegg/Kontingenten%20brukes%20til.pptx