Medlemskontingenten gjelder for ett kalenderår, og består av gruppe-, krets- og forbundskontingent. Hvis dere har problem med å betale den, gi beskjed for da kan vi søke om støtte til dette.

Kontingenten dekker bl.a. forsikring, medlemsblad, utvikling av program mm, og den er grunnlag for kommunal driftsstøtte.

Vil samtidig si at det kan søkes om støtte til en "startpakke" med speiderskjorte, sekk/ kniv mm, for de som har behov for det.

Økonomien skal ikke hindre noen i å bli med på speidern.